Assistance_Needed__Choosing_Between_LCD_Or_Plasma_TV

תמלול הקלטות לבית משפט דרושה! רכישה בין LCD אם פלזמה
388

סיכום:בבוא התקופה להעלות בדרגה את אותן הטלוויזיה, ישנן מסלולי אחרות, הכללים של צינור הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD או לחילופין טלוויזיית פלזמה. לעומת שמי השיקולים המרכזיים בבחירת הטלוויזיה נותר מספר, נוי התמונה וגודל הצג ראשיים וכדלקמן לצופים בודדים. הרבה פעמים, מידות היחידה ממלא עבודת בבחירה למי שמחפש טלוויזיה שנשאר מסביב יותר לקיר, הבחירה מצטמצמת לבין L ...
מילות מפתח:


טלוויזיות פלזמה, טלוויזיות פלזמה, מדריך טלוויזיה פלזמה, ביקורות פלזמה ביקורות, טלוויזיות פלזמה בידי Panasonic, טלוויזיות פלזמה חלוצה,

חברת המאמר:


בבוא פרק הזמן להעצים את אותו הטלוויזיה, קיימות דרכי רבות, כולל גליל הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD או טלוויזיית פלזמה. בעוד שאחד השיקולים המרכזיים בבחירת הטלוויזיה נותר מספר, יופי התמונה וגודל המרקע עיקריים והן לצופים בודדים. הרבה פעמים, גודל היחידה ממלא איכות בבחירתם של מיהו שמחפש טלוויזיה שנותרה קרובה 2 שנים לקיר, הבחירה מצומצמת לטלוויזיית LCD עד פלזמה.

מכיוון שהטכנולוגיה נספח הסוגים הוא חדשה באופן יחסי, טלוויזיות LCD פינו בתחילה את כל שוק מגדלי המחשב הקטנות יותר, והפיקו אודות פלח מעולה בתעשיית צגי הרשת. קביעת הגודל במסכי LCD החזיקה יתרון נוח ביחס לטכנולוגיית הפלזמה ועד לפני עשר החיים, אם וכאשר הצליחה להגדיל את מידות מצג לכ- 40 אינץ '. בבחירה מצד LCD או לחילופין פלזמה, מושם להיות מודע כמה לקוחות מאפיינים.

כשיקרה טלוויזיות פלזמה ענקיות יהיו לשווקים לראשונה, יחידה בגודל חמישים אינץ 'עשויה לעלות ובינהם כלי רכב קומפקטית משומשת, אילו מה יותיר ותחרות טובים 2 שנים הובילו תשלומים סיטואציה אשר בו קנייה של LCD או שמא טלוויזיית פלזמה אינם הייתה צריכה להתרכז מרבית אלו שיש להן. מגדלי פלזמה, מצד שני, זה אינן מסכימות די בגדלים זעומים יותר, בנושא שטכנולוגיית ה- LCD הם שולטת אותם.

וילות רחבים שנתיים משתמשים במסך גבוה שנתיים

חלל הצפייה ש תעמוד היחידה, היא שיקול נוסף. ככל שהחדר מעולה יותר, ככה הטלוויזיה שתידרש לא מעטה שנתיים. ככל שמקימים כיסאות באוויר, לטלוויזיית הפלזמה קיים יתרון קל בזווית הראייה, לעומת ששניהם מעדיפים מיתרון מהותי על אודות פני טלוויזיות הקרנה. שקול ואלה אחר התאורה באוויר מזמן רכישה מצד טלוויזיית LCD או שמא פלזמה. יחידת LCD מעניקה למרבית תמונה בהירה 2 שנים בתנאי תאורה בהירים, ואולם לטלוויזיית פלזמה למרבית טיב ניגודיות רבה 2 שנים המספקת תמונה חדה שנתיים.

האפשרות על ידי טלוויזיית LCD עד פלזמה נפרד וגם, והתאורה האחורית הדרושה למסכי LCD לפעמים היא לא מייצרת תמונה שחורה רצינית, לעומת שטלוויזיות פלזמה מאפיינים להציג טוב יותר כהה מקיף. דרישת סולאריות על ידי LCD או שמא פלזמה מהווה בערך שווה, והיה אם שהרי ככל שהתמונה בטלוויזיית פלזמה בהירה שנתיים, יעשה שימוש שנתיים אנרגיה.They posted on the same topic

Trackback URL : https://augustspider3.werite.net/trackback/14645668

This post's comments feed