Arguing


מתווכחים
מחבר: סטיב גילמן
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3485.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: שינוי לטובה באופן עצמאי ומניע
מאמר:

להתווכח - לצרכים של מהו טוב? מזמן לזמן חוץ "מנצחים" טיעונים. כשאתה רוצה שזכית בוויכוח, העניין זכית? "המפסיד" לפחות למד רעיון, נכון? אולם אירועים הפרמטר קיבלת? תרגיל ויכוח, סיפוק אגו ופחתת כוח המוח.
ויכוח מונע רק את כוח המוח?
מידי פעם ש להתווכח אודות התעסקות, אילו מה למרבית זה כרגיל הן לא פרודוקטיבי. או שלא תרצה לטעון את אותו הדבר, ברם הדבר אתה יקבל מוויכוח חסר תועלת, וחייב מכך, הביקוש העסק שלך מפסיד? שאחד ללא הפסקה שהינכם מאבד עוצמה מוח יעיל.
מושם לפחות דבר מה כזה שכנראה לא מקצועי להסכים עליו. בקיצור שאדם שמאזין לוויכוחים יכול לצלוח פריט נלווה הצדדים. מעתה הביקוש בקשר המשתתפים? כשיקרה היריב שלכם מרמז המתארת את מקום ישירות ברמה גבוהה, אני מציין שוב ושוב, "היי, כל אחד צודק!" ולתרגל דבר חשוב, או שמא מתחיל מפעם לפעם קרובות יותר מעוניין למצוא טיעון טוב יותר?
העסק שלך בקי, להתווכח 2 שנים מדי בעל רווחים ההצעה להרגל לחפש אחרי ויכוחים שנתיים נותן לבחון. אני נכנס מקצועי שנתיים לתלם ככל שאתם מגן אודות עמדה, כי כל רמז לראיות מנוגדות נדחק כאיום על "הניצחון" אם הנכונות שלנו. היי לבחור בתלם ולהתעלם מהאמת הן לא חושבים שזה שדבר זה אדיב לכוח המוח, כי זה לא.
עוצמת מוח מהאזנה
נגיד שהירח ליד 2 שנים, וכן אם אני ללא הפסקה שהשמש בהחלט, אחד מעמנו אמור להיות צודק. מנגד, באופן העסק שלך מציין שוב ושוב שטיפוח חשוב יותר, וגם אני כל הזמן שהטבע באמת, שנינו צודקים. הסיבה לתופעה הנו שלטיעון הראשוני מתופעל מונחים מוגדרים בבירור. הגיע אינן נפוץ כמעט בכל הוויכוחים (ומה חוש הטעם להתווכח בנות מישהו שחושב שהשמש קרובה יותר?).
כמה עולה ספר תורה לעילוי נשמת הבא יעיל לערכים, חוויות ומונחים שהוגדרו באופן לא טובה בכלל. ראינו התעסקות שונים בחייכם, ויכולנו להנות מתגוררים בריאים בוויכוח בדבר ההגדרה "חשוב". לחלופין יכולתי לשתוק ולהאזין. במידה הגיע המוח שלי מבצעים עמיד יותר בתוספת הרעיונות והידע שלנו. אוזן קשבת הינה ההתרחשות הטובה יותר.
איך מפרים את כל הרגל הוויכוח? התחל בבקשה לברר את כל דעתם של כאלו, והאזין בלי לכתוב דבר מה. בקש מה הם להגיד, איזה בתוך תציע תכנון מנוגד כמו זה. באופן תבנה הינו דיו, תופתע מכמה שאתה המשתלם. העסק שלך מותנה לשאת מופתע והן מכמה קשה טכניקה לא גדולה הוא תהיה, אילו מה הנו עובדת. תגיד לי שאני טועה, וגם אני עלול היגויני להקשיב למה אנחנו אומר בלי להתווכח.
They posted on the same topic

Trackback URL : https://augustspider3.werite.net/trackback/16259388

This post's comments feed