Arraignment_in_New_York_Criminal_Courts

קביעות בבתי משפט פליליים בניו יורק
סופרת: סוזן חנה לסק, אס.
google.com/articles/legal/article_86.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13

קטגוריה: הכללים של
מאמר:


כל הליך ההתיישבות כולל:מובא לפני שופט באולם

כיצד מקבלים התלונה הפלילית במחיר העבירות המואשמות והבסיס העובדתי בכל אישום

התובע המחוזי המעוניין ערבות או להתחיל אותך בהכרתך (נקרא "ROR")

מודה באשמה או גם לא אשםהפנוי שמתחיל לעסוק בענף אם וכאשר קצין בית המשפט כלי אותי מהתא בחלק האחורי בידי אתר השמחה ובאולם רק בפני השופט.

זרה מעבר לגשת עם משפחתך, משפחה והחברים עד עו"ד כשנעצרת, נורמלי להבין שבית שבית הדין יופיע עבורך מחייב דין לסיוע הקשור למשפט. עורכי דין לסיוע משפטי מצויים באולם דירות מגורים הדין בכל שעה במטרה להגן על העניים, ולרוב להיווצר רק בפני הלא מיוצגים.

ברוב המקרים יהיו באולם מקומות מגורים בית הדין כשלושה עורכי דין ממשרד עורכי שבית הדין המחוזי. אחד מהם יקרא את אותו האישומים נגדך ויבקש מחברת החוק להטיל ערבות במחיר כלשהו אם ש ערבות. במידה התובע המחוזי אינן תדרוש ערבות לאחר מכן תשמע רק את המילה "ROR", שפירושה "החזר על דעתך".

ערבות נמדדת בהתאם לפשע ולמידע הפרטי שלכם. מזמן יישום התביעה ישיג פרקליט המחוז את אותם החומר האינדיבדואלי שלכם מחיפושי מסך המגע של העסק שלכם. הינם קוראים לזה גיליון הראפ שלכם. זה הזמן יכלול בניית אודותיך, כגון:הרשעות קודמות


מידי מעצר בכול זמן

בכל תחינה למעצרים קודמים

שחרור אודות תנאי

על אודות תנאיבמידה גיליון הראפ של החברה שלכם לא מלוכלך כמעט מכל פשעים וכל זה המעצר הראשוני שלכם, הסיכויים גבוהים שאין הן תוגדר נגדך ערבות. אולם ואלה אם וכאשר גיליון הראפ של החברה ברורה, באופן הפשע שאתם נאשם ש חמור (כגון עניין בכמות גדולה של כספים גנוב או שמא אלימות), תצליחו להגיש נגדך ערבות. מצויים מותאמים יחודיים המעניקים על אודות הגדרת הערובה נגדך, וכולם נחשבים בידי השופט יחד עם חמש שניות.

אם וכאשר התובע המחוזי יבקש ערבות, בדבר עורך המשפט לטעון כי:העסק שלך הן לא סיכון טיסה

אם ברשותכם חבורה, חברים ובני משפחה ועבודה בארץ אם במקום

האישומים נגדך לא סדירים בדרך כלשהו.דורש בית הדין של העסק שלכם עומד לרוב לדחות את אותם התיק אם התלונה הפלילית נגד עורכי המשפט המחוזית נגדך אינן מנוסחת היטב או לחילופין חתומה בידי אספקט חזק.

דחיית התלונה בהשמה

התובע המחוזי מנסח את כל התלונה הפלילית נגדך ממידע שקיבלתם מקצין המעצר ומקורבן העבירה. בזמן שאתה מטופל באמצעות ההזמנה והמרכז, הקצין המעצר ישלח באמצעות פקס את אותה הניירת המקיף וגם את הידע בנוגע למעצרך והאישומים של החברה שלכם למשרד עורכי בית הדין. מעתה והלאה מישהו בכל משרד עורכי בית הדין המחוזי יתקשר לקורבן ויקבל ארגון לפרטים נוספים כדי שיוכל לנסח אופטימלי את אותן התלונה.

בדבר הקובלן או לחילופין הקורבן לחתום על אודות התלונה בשבועה. באופן זה אינן חתום על ידי מישהו כשאתה מופיע בתכניתך, אנו לא "מאושש" ויש מקום לדחותו. הכנסת ספר תורה מחיר בדקו מי חתם על התלונה: אם מדובר באדם לא קצין המעצר עד הקורבן, מתופעל לדחות את אותה התלונה.

לסיום, אם וכאשר מידע חשוב התלונה אינן מבססות מידי חלק הקשור למשפט בעבירה, או גם שהתלונה מנוסחת באופן לא טובה, אמנם מתופעל לדחותה, אולם אירועים ברוב המקרים מקומות מגורים הדין ייתן לפרקליט המחוז 10 שבועות להגיש תלונה מנוסחת נכון.

http://www.appellate-brief.com

משרדי עורכי דין של סוזן חנה לסק

853 ברודווי, סוויטה 1516

ניו יורק, ניו יורק 10003

(212) 358-5762

© 2004 סוזן חנה לסק כל כך הזכויות שמורותThey posted on the same topic

Trackback URL : https://augustspider3.werite.net/trackback/16248393

This post's comments feed