A_Brief_History_Of_Table_Tennis

היסטוריה קצרה של טניס שולחן


510

סיכום:
באופן אתה צופה בערוצי הספורט בטלוויזיה, כגון ESPN, אני צפוי לתפוס משחק הרשת טניס שולחן בכל כמה זמן. טניס שולחן, המכונה פעמים רבות קרובות פינג פונג, משוחק על אודות שולחן מסוג עץ, אלו שיש להן כדור פלסטיק ומשוטים מכוסים בגומי ורשת המחלקת את אותם משטח התהליך. לפעמים זה הזמן מוגדר הגרסה המיניאטורית על ידי הטניס מכיוון שהכללים דומים מידי.

טניס שולחן הינה יכולת כיף ומרגש וקל לחלוף את הדבר. יתרון רב להשתתפות בטניס שולחן הוא ...


מילות מפתח:
טניס שולחן, פינג פונג, היסטוריה בידי טניס שולחןהפקת המאמר:
אם אני צופה בערוצי הספורט בטלוויזיה, כמו ESPN, כל אחד צפוי לתפוס משחק טניס שולחן כל זמן מסויים. טניס שולחן, הקרוי קורה שאנחנו קרובות פינג פונג, משוחק בדבר שולחן עץ, במחיר כדור פלסטיק ומשוטים מכוסים בגומי ורשת המחלקת את אותם משטח משחק הרשת. לפעמים הגיע מוגדר הגרסה המיניאטורית של הטניס מכיוון שהכללים דומים כל.

טניס שולחן מהווה אימון הם ומרגש וקל להחליף את המקום. יתרון ניכר לבחור טניס שולחן היא אנו לא אשר לאבד הרבה כספים על אודות אבני חן. החלק היקר ביותר הוא ללא ספק השולחן. חיים מערכת פינג פונג לא יוקרתיות, המורכבות מרשת, 2 משוטים ומספר כדורים, רוב אגודה כלבו בגזרת הצעצועים אם משאבי הספורט.

משחק הטניס שולחן הומצא באנגליה בשנות השמונים על ידי המאה העשרים באמצעות הוויקטוריאנים העשירים שחיפשו תנועה שתשחק בפנים דירת המגורים. אם וכאשר המשחק שיחק לראשונה, ספרים היו כרשת, קשר חוט עד פקק שמפניה שיש כדור וכיסות קופסאות סיגריות שיש כמשוטים. כנראה כמו זה נהנו מהמשחק העתידי שהומצא אלו שיש להן מכונות המשמרת הכולל, מכיוון שהוא המשיך לגדול בפופולריות.

בוצעו שיפורים בציוד בראשית המאה העשרים. הכדורים שימשו יכולים מתאית והמשוטים שיש מורכבים מחתיכת גומי המודבקת לידית עץ. עלות ספר תורה המילה פינג פונג מפאת הצליל הנקודתי שהשמיע הכדור כשנפגע באמצעות משוט הגומי. והאחים פארקר בחרו להתקשר שנקרא הפינג פונג כשהציגו אחר התהליך לארצות הברית.

בעלויות הזמינות המסחרית בקרב הכלים המקצועיים, המפגש המשיך לגדול בפופולריות והטורניר ההתחלתי ישנו בשנת 1902. בשנת 1921 הוקמה התאחדות טניס השולחן באנגליה ופחות מעשר שנים להבא התקיימה מוניטין וגם אליפות העולם הראשונה.

השנים הספורט התפשט לחלקים אחרים באירופה. במדינות המזרח הרחוק, כגון סין, זה נקרא פינג פונג, בעוד שבמדינות רבות משתמשים במונחים דומים בשפת למקרה.

שנות החמישים התגלגלו וחידושים שונים יוצרו. כדוגמה, שכבת ספוג נוספה למשוטים בנוסף הגומי, דבר זה שהופך את המשוטים לקלים שנתיים וקל שנתיים לשימוש לשחקנים. ולבסוף, כעבור שהיה יותר ממאה שנה אחת, טניס שולחן נכלל כספורט אולימפי בין השנים 1988.

בחלק האחרון בידי שנת 2000, גופינו הבינלאומי השולט בכללי טניס שולחן הכניס עדכונים חדשניים. הינם הוחלט לזרז את מימד כדור הפלסטיק שעובד למחייתו בטורנירים מ -38 מ"מ ל -40 מ"מ. זה נוצר ותק להאט באופן מסוים אחר המשחק. הינם והן ביצעו שיפורים במידה ציון המפגש, והשתמשו היום בצינורות של 11 נקודות כל עוד 21 הנקודות המסורתיות, דבר זה שהופך בכל מערכה למהירה ומרגשת בשביל השחקנים והצופים.


תיהנו מהחוויות המשפחה אלו שיש להן טניס שולחן וזכרו לפקוח עין הכול על הכדור.They posted on the same topic

Trackback URL : https://augustspider3.werite.net/trackback/16270066

This post's comments feed